top of page

Yıllık izinler artık bölümler halinde kullanılabilir!

Bugün resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile artık en çok üçe bölünebilen yıllık izinler, artık istenildiği gibi bölünerek kullanılabilecek!

İyi tatiller!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page