top of page

KOBİ'ler için ihracat teşvikleri / Incentives for exporting SMEs


Ekonomi Bakanlığı karmaşıklığı nedeniyle yeterince faydalanılmayan teşvikleri anlatmak için web sitesi açmış bulunmaktadır. Bilhassa ihracat yapan KOBİ'ler için faydalı olacaktır.

https://kolaydestek.gov.tr/

Ministry of Economics recently launched a web site explaining potential incentives for Turkish resident SMEs dealing with export.

Unfortunately the web site is available only in Turkish

https://kolaydestek.gov.tr/

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page