top of page

İşçi Özlük Dosyası Tutmak Bir Zorunluktur!

Şirketinizdeki her çalışan için bir özlük dosyası tutmak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 75.maddesinde öngörülen bir zorunluluk olup, 2018 yılı için, tutulmayan özlük dosyası başına öngörülen ceza 1.853 TL'dir. Bu ceza ise kanunun 104.maddesinde tanımlanmıştır.

İşveren olarak taşıdığınız bu sorumluluğunuzu hatırlatmak isteriz.

Özlük dosyasında bulunması gereken evrak ise aşağıdaki gibidir;

Kimlik kopyası (Yabancılar için pasaport ve çalışma izni kartı kopyaları)

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Mezuniyet Belgesi

Adli Sicil Kaydı

AGİ Formu

Fotoğraf

Askerlik Durum Belgesi

İş Sözleşmesi

SGK İşe Giriş Bildirgesi

Belgelerin hepsinin E-Devlet üzerinden alınabildiğini hatırlatmak isteriz, dolayısıyla çalışanlarınız da eskisi gibi kapı kapı gezip belge toplamak zorunda değildir.

Ayrıca çoğu zaman işverenler çalışanlar ile iş sözleşmesi yapmıyor. Bunun en basit zararı, deneme süresinin sadece iş sözleşmesinde tanımlanması halinde geçerli olması...

Özlük dosyasında mutlaka imzalı iş sözleşmelerinizi de bulundurun!

Yukarıda anılan belgeler işe giriş aşamasında toplanması gereken evrak olup, çalışan şirketinizde çalıştığı sürece bu dosyayı aşağıdaki örnekler ışığında sürekli canlı tutmanızı tavsiye ederiz;

Araç, bilgisayar, telefon zimmet belgesi

Ehliyet fotokopisi (SRC Belgesi)

İzin formları

Avans formları

İmzalı bordrolar

Terfi / zam bildirimleri

Performans değerlendirme formları

Çalışandan alınan savunma yazıları

Personel işten ayrılırken de;

İstifa mektubu / Fesih bildirimi

Çalışma Belgesi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Varsa Kıdem/İhbar tazminatları dahil son bordro

İbraname

gibi belgeleri mutlaka personel özlük dosyasına eklemelisiniz.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page