top of page

Defter Beyan Sisteminin Kullanma Zorunluluğu Kapıda!

1 Ocak 2018’de basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabları Defter-Beyan sistemi kapsamında elektronik deftere geçmişlerdi.


1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, işletme hesabı esasına göre defter tutan bütün mükellefler de defterlerini zorunlu olarak elektronik ortamda tutmaya başlıyor.


Peki Defter Beyan Sisteminde Ne Değişiyor?

Mali İdare mükellefleri daha yakından takip etmek istiyor. Bu sistemle 1 TL’lik bir harcamanızı dahi nereden yaptığınızı aylık olarak alışveriş yaptığınız yerin vergi numarası, belge numara ve tarihi, işlem tutarı, kdv tutarı detayında İdare’ye bildiriyorsunuz.


Mali İdare’nin bu sayede büyük bir veri toplayacağı aşikar ve veri analiz programları ile sektörel, lokasyon bazında ve daha bir çok anlamlı veri analizi yapabilecek ve bu sayede denetime yönlendireceği mükelleflerde usulsuzluk tespit etme olasılığı çok daha yüksek olacaktır.


Sistemin Avantajları Nelerdir?

Her ne kadar mevcut arayüzü çok kullanışlı olmasa da Mali İdare’nin hedefi bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesidir.


Bu sayede her sene işletme defteri hazırlamak, noterletmek ve dönem sonunda bunları bastırarak muhafaza etmek gibi yükümlülükler de ortadan kalkıyor. Tüm defter kayıtlarını ve saklamasını Gelir İdaresi Başkanlığı yapacağını taahhüt etmektedir.


Başvuru Zamanı?

2019’da işletme defterine tabi olan tüm mükellefler 31 Aralık 2018 tarihine kadar defter beyan sistemine başvurularını tamamlamalıdır.


Başvuru Yeri?

Başvurular bağlı bulunulan Vergi Dairesi’ne yapılabilecek.

Ancak şifre bilgisi mevcut olanlar için Vergi Dairesi’ne başvuru zorunlu değildir. Başvurular elektronik ortamda www.defterbeyan.gov.tr adresinden kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile yapılabilmektedir. Başvuruyu mükellefin kendisi yapabileceği gibi mali müşaviriniz de yapabilir.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page