top of page

Son Beş Yılda İkale Sözleşmesi İle İşten Ayrıldıysanız Gelir Vergisi İadesi Talep Edebilirsiniz

İkale sözleşmesi, işçi ve işverenin ortak iradeleri ile iş sözleşmesini sona erdirmek üzere aralarında anlaşarak yaptıkları sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında yapılan ödemelerdeki vergileme belirsizliğini korumakla beraber genel uygulama gelir vergisi kesintisi yapılması yönünde idi.


27.03.2018 tarihinde itibarı ile 7103 sayılı kanun kapsamında bu konudaki belirsizlik ortadan kalktı ve Mali İdare ikale sözleşmesi ile yapılan ayrılıklarda ihbar tazminatı ve ek ödemelerde gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiğine hükmetmiştir ve bunlara da sınırlar tanımlanmıştır.Özet olarak, 7103 sayılı Kanun ile kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 28.03.2018 tarihinden sonra yapılacak ikale sözleşmelerinde işçiye ödenecek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25.maddesinde ifade edilen istisna tutarlar haricindeki tutarlardan gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.


Vergide zaman aşımı süresi de dikkate alındığında 01.01.2013 ile 27.03.2018 tarihleri arasında 4853 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmış olup ikale sözleşmesi imzalayan tüm çalışanlar, Gelir Vergisi Kesintisi iadesi hakkına sahiptir. Bu kapsamda ikale sözleşmesi yaptığınız şirketinizin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat etmeniz gerekmektedir.


Müracaatınız olumsuz sonuçlanırsa, dava yolunun da açık olduğunu ve Danıştay 4. Dairesi'nin gelir vergisi kesintisi yapılmaması yönünde emsal kararı bulunduğunu belirtmemizde fayda var.


28 Mart 2018 ve sonrasında ikale sözleşmesi yapanlar için maalesef bir iade talebi hakkı bulunmamaktadır.


Daha fazla bilgi ve başvuru için bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page