top of page

Asgari Ücretli Çalışanın Bordro Detayı - 2019


01.01.2019 - 31.12.2019 Asgari Ücret Maliyeti

SGK TABAN MATRAHI 2.558,00

İŞÇİ SGK PAYI %14 358,12

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1 25,58

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 191,85

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ TUTAR 326,15

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TUTARI 134,30

DAMGA VERGİSİ TUTARI 19,42

ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLERİN TOPLAMI 537,41

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.828,74

NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL) 2.020,59

İŞVEREN SGK PAYI %15,5 396,49

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI %2 51,16

İŞVERENE MALİYET 3.005,65

Öte yandan asgari ücrete bağlı olarak belirlenen SGK tavanı da 19.195 TL oldu.

Günlük Asgari Ücret ise 85,27 TL'dir.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page