top of page

2.El Ticari Araç Satışlarında %1 KDV

%18 KDV ile satın almış olduğunuz ticari araçlarınızı 30 Haziran 2019 tarihine kadar %1 KDV ile satabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ticari Araç

31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3. Maddesinde belirtilen ticari araçların alım satımında %18 olarak uygulanan KDV oranı, 30 Haziran 2019 Tarihi sonuna kadar %1 olarak uygulanacaktır.

%1 KDV uygulaması, 21 Mart 2019 Tarih ve 30721 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 HAZİRAN 2019 TARİHİ GÜN SONUNA KADAR TEKRAR UZATILMIŞTIR

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page