top of page

Stopajım beyan edildi mi kaygısına son!

Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Aralık 2017 itibarı ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden stopaj sorgulamasını şifre sahibi mükelleflere ve müşterileri adına mali müşavirlere sorgu yetkisi verdi.

Bunun pratikte ne işe yaracağına dair birkaç örnek verelim;

1. Avukatsanız ve stopajlı düzenlediğiniz serbest meslek makbuzunuzdaki stopajın müşterinizce beyan edilip edilmediğini sorgulayabilirsiniz

2. İşyeri kira geliriniz varsa, bunlara ait stopajların beyan edilip edilmediğini sorgulayabilirisiniz

3. Bankadan vadeli mevduat benzeri bir kazancınız varsa, bunun üzerindeki stopajın beyan edilip edilmediğini sorgulayabilirsiniz.

Sorgulamalar Yeni İnternet Vergi Dairesi'nden Mükellef İşlemleri Başlığı altında "Kesinti

Sorgulama" adımından yapılıyor.

Son not; ücret üzerinden yapılan kesintiler bu kapsamda değildir.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page