top of page

Sözleşmelerinizi birden fazla asıl olarak düzenlemekten damga vergisi nedeniyle imtina etmeyin!

Yatırım Ortamını İyileştirme maksatlı çıkan 6728 sayılı Kanun ile sözleşmelerde sadece bir nüsha damga vergisine tabi olacaktır. Islak imzalı 3-5 kopya da yapmış olsanız, damga vergisi Ağustos 2016'dan bu yana sözleşmelerin sadece bir nüshası üzerinden damga vergisi ödenecektir.

Atılan bu adımla beraber, damga vergisi oranlarının düşürülmesini temenni etmekteyiz.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page