Blog

June 8, 2020

Most two-common type of companies in Turkey are joint stock and limited liability companies. We do not recommend but incorporating branch is also an option, more complex to incorporate though and have no significant advantage compared to LLC and JS.

In this text, we wil...

December 8, 2019

7 Aralık 2019 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı torba kanun ile vergi yasalarındaki önemli bulduğumuz çeşitli güncellemelerin özeti aşağıdadır;

  • Kambiyo muamelelerinde (döviz alımında) binde bir olan vergi tutarı binde ikiye çıkartıldı. Madde 8 –...

September 16, 2019

456 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği hükümlerine göre Maliye (Gelir İdaresi/Vergi Dairesi) tarafından yapılan tebligatların hukuki geçerliliği fiziki tebligatlarla aynı sonucu doğurmaktadır. 1 Ekim 2015 itibarı ile kullanılan bu sistem, artık aylık en ufak borçlarda da...

September 10, 2019

Vergi İdaresi'nin SGK'dan veri alması sonucu bu yıl bir çok beyaz yakalıya gelir vergisi beyannamesi vermeleri yönünde davet geliyor.

Kanuna göre çalışan ücret dışındaki bir kazancı için beyanname verse de, ücretini bu beyannameye dahil etmesi gerekmiyor. Ancak;
aynı ta...

April 23, 2019

%18 KDV ile satın almış olduğunuz ticari araçlarınızı 30 Haziran 2019 tarihine kadar %1 KDV ile satabileceğinizi biliyor muydunuz?

31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 3. Maddesinde belirtilen ticari...

January 8, 2019

01.01.2019 - 31.12.2019 Asgari Ücret Maliyeti   

SGK TABAN MATRAHI 2.558,00 

İŞÇİ SGK PAYI %14 358,12 

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1 25,58 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR) 191,85 

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ TUTAR 326,15 

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TUT...

December 10, 2018

Above is general tax calendar of a Turkish company.

First dates are submission dates where the second ones are payment due dates.

If the specified dates are weekends or national holidays, due dates are the first following business day.

December 9, 2018

İkale sözleşmesi, işçi ve işverenin ortak iradeleri ile iş sözleşmesini sona erdirmek üzere aralarında anlaşarak yaptıkları sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında yapılan ödemelerdeki vergileme belirsizliğini korumakla beraber genel uygulama gelir vergisi kesintisi yapılm...

November 30, 2018

Since 1 Jan 2017, Turkish employees are subject to Compulsory Individual Pension System ("OtoBES") if they were working at a company with more than 1000 employees.

The scope has expanded gradually by decreasing the threshold, now companies with only 5 employees will be...

November 27, 2018

1 Ocak 2018’de basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbabları Defter-Beyan sistemi kapsamında elektronik deftere geçmişlerdi.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, işletme hesabı esasına göre defter tutan bütün mükellefler de defterlerini zorunlu olarak elektronik...

Please reload

Featured Posts

İstanbul Ticaret Odası - Vergi Numarası

July 27, 2018

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon