top of page

31. Versiyon Muhtasar Beyannamede SGK Sicil No Sorunu

SGK Sicil numarası olmayıp huzur hakkı vb. ödeyenler için Muhtasar Beyannamede SGK sicil numarası yazmadan beyanname verilemiyor.

Bu nedenle az önce GİB web sitesinde açıklama yaparak konuyu açıklığa kavuşturdu. Buna göre SGK işyeri sicil numarası bulunmayanlar için; Yeni Ünite Kodu: 01 Eski Ünite Kodu: 01 İşyeri Sıra Numarası: 1111111 Alt İşveren Kodu: 111

yazılarak beyanname tahakkuk ettirilebilir.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page