top of page

Mali e-Bilet: THY'nin Biletlerinde Mükellef Bilgilerini Sonradan Düzenleyebilirsiniz

https://ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden isme düzenlenen biletler için sonradan değişiklik talep edip, mali e-biletleri şirket adına düzenletebilirsiniz. Düzenlemeye Vergi Usul Kanunu 462 seri nolu Tebliği'nde yer verilmiştir.

Bu değişikliği biletin alındığı ayı izleyen ayın 10.gününe kadar yapabilirsiniz!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page