top of page

Şirket kurdum, Bağkur ile işim olur mu?

Girişimci ruhunuzu takip edip, belki de bordrolu işinizden ayrılıp kendi şahıs şirketinizi ya da limited/anonim şirketinizi kurdunuz. 4/a'lı olarak çalıştığınız şirketten ayrıldığınızdan artık sizin adınıza SGK primlerinizi tahakkuk ettiren biri olmayacak, peki ne olacak?

Limited şirket ortağı iseniz ya da anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olduysanız ya da şahıs şirketi kurduysanız artık Bağkur'lusunuz (4/b'li) demektir.

Ancak hemen not edelim;

Eğer başka bir yerde bordrolu olarak çalışırken yukarıda anılan işlemleri yaptıysanız, Bağkurlu olmuyorsunuz zira SGK'lı (4/a'lı) çalışmak 4/b'li olmaya göre her zaman baskındır ve aynı zamanda hem 4/a'lı hem 4/b'li olamazsınız.

Ancak başka bir yerde çalışma durumunuz yoksa işyeri adresinizin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne başvurup, 4/b için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. (Bazı nadir durumlarda SGK, ticaret sicilden aldığı bilgi ile resen kaydınızı açıyor ancak işinizi şansa bırakmayın.)

Kayda vergi levhanız, kimliğiniz ve şirketler için sicil gazeteniz ile beraber gitmeniz gerekmektedir.

Son olarak genç girişimcilere de çok iyi bir haberimiz var!

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan (sadece şahıs şirketleri*) ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlar, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanmaktadır.

*Anonim ve limited şirket için geçerli değildir maalesef.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page