top of page

Teknokent Çalışanlarının Bordro Hesaplaması

Bildiğiniz üzere Teknopark bölgesinde yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, özellikle bu bölgelerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden; bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Teknokentlerde bordro hesaplaması nasıl yapılmalı, nelere dikkat etmeli?


Teknokentlere giriş ve çıkışlarda okutulan kartlar sonucunda (artık bazı teknokentlerde retina taramasına dönmüş durumda) haftalık çalışma saatlerini gösteren çalışma dosyası dikkate alınarak hesaplamalar yapılmalı.


Personelin haftalık çalışma süresi, haftalık yasal çalışma saatini aşıyor ise hafta sonu tatili günleri de teşvikten faydalanabilmekte.


Belirttiğimiz üzere haftanın beş günü çalışan bir personel, vaktinin tamamını Teknokent’te geçirdiği durumda, teşvikli çalışma süresini 5+2=7 gün şeklinde hesaplayabiliriz ancak haftaiçi çalışma süresi beş günü bulmuyorsa, sadece haftaiçi çalıştığı süre oranında teşvikten faydalanılabilir.


Son olarak tüm resmi tatiller ve bayram tatillerini teşvikli sayılmasının uygun olduğunu hatırlatmak isteriz.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page