top of page

Yıllar Önce İş Değiştirmiştim, Şimdi Gelir Vergisi Beyannamesi Vermem İsteniyor!

Vergi İdaresi'nin SGK'dan veri alması sonucu bu yıl bir çok beyaz yakalıya gelir vergisi beyannamesi vermeleri yönünde davet geliyor.

Kanuna göre çalışan ücret dışındaki bir kazancı için beyanname verse de, ücretini bu beyannameye dahil etmesi gerekmiyor. Ancak; aynı takvim yılı içinde birden fazla işverenden ücret alınması durumunda ve bu gelirin gelir vergisinin ikinci dilimini aşması durumunda ücret geliri elde eden kişi için beyanname verme yükümlülüğü doğuyor. (google'a gelir vergisi tarifesi yazıp, ilgili yılı aratabilirsiniz, parantez içindeki ücret için geçerli olan rakamları dikkate alın)

2018 yılı için gelir vergisi tarifesi ikinci dilimi 34.000 TL idi.

2018 için özetle; a. Tek işverenden maaş aldığınızda beyanname vermenize gerek YOK! b. Bir işverenden yıllık brüt 34.000 ve üzeri alıyorsanız, diğer işverenden ise daha düşük bir tutar alıyorsanız, beyanname vermenize gerek YOK!. c. İki işverenden de yıllık brüt 34.000 TL üzerinde gelir elde ediyorsanız, beyanname vermenize gerek VAR!

Gelir vergisi beyannamenizde kendiniz, eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklar için yaptığınız sağlık, eğitim, sigorta gibi çeşitli harcamaları indirim konusu yapabileceğinizi hatırlatırız. (GİB'in her yıl yayınladığı gelir vergisi düzenleme rehberlerine de arama yaparak ulaşabilirsiniz)

Beyannamelerinizde ödenecek vergi çıkması durumunda bunu PİŞMANLIKLA beyan etmeyi ihmal etmeyin. Alacaklı çıktığınız durumlar ise KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA seçeneğini işaretleyerek beyanname vermeniz gerekmektedir.

BEYANNAME VERECEK ÇALIŞANLAR

Çoğu durumda Vergi İdaresi alacaklı çıkabilecekken, kimi durumlarda ise çalışan iadeye hak kazanabilecektir, bu nedenle beyannamenizi bir uzmanla yapmanızı tavsiye ederiz.

İŞVERENLER

Şirketlere de tavsiyemiz, bilhassa iş değişen eski çalışma arkadaşlarınıza işten ayrılış safhasında, ya da başka bir şirketten transfer ettiğiniz yeni çalışma arkadaşlarınıza işe başlangıç safhasında bu bilgiyi vermeleri yönündedir.

VERGİ POLİTİKASI TEMENNİMİZ

Son olarak da temennimiz; tüm çalışanların, tüm vergi ödeyenlerin (mükellef demek istemiyoruz), senelik gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olmaları, temel harcamalarını vergiden düşmelerinin önünün açılmasıdır.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page