top of page

E-Tebligat - Ödeme Emri Geldi!


456 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği hükümlerine göre Maliye (Gelir İdaresi/Vergi Dairesi) tarafından yapılan tebligatların hukuki geçerliliği fiziki tebligatlarla aynı sonucu doğurmaktadır. 1 Ekim 2015 itibarı ile kullanılan bu sistem, artık aylık en ufak borçlarda dahi vergi ödeyenlere (mükelleflere) ÖDEME EMRİ şeklinde tebliğ edilmektedir.

Gelen e-tebligatlarınızı düzenli takip etmeniz, e-haciz, icra ya da hapis gibi nahoş sonuçlarla karşılaşmamak adına elzemdir.

Bu yazımızda e-tebligatlarınıza nasıl ulaşacağınızı konu edeceğiz;

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden giriş;

adresinden;

Şirketler kullanıcı kodu ve şifre

şahışlar ise doğrudan E-Devlet üzerinden giriş yapabilirler.

Kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi hatırlamıyorsanız lütfen bizimle temasa geçin.


Giriş yaptıktan sonra soldaki menüden e-tebligatlarınıza ulaşabilirsiniz;

E-TEBLİGATLARIM menüsü tıklayın.

Yukarıdaki örnekte gibi tebligatlarınız (Ödeme Emirleri) sıralanacaktır.

Borcunuz yoksa ya da daha önce tebligatlık bir durumunuz olmadı ise bu sayfa boş gelecektir.

Tebliğ Tarihi menüsünün yanındaki zarf ikonlarına tıklayarak tebligat sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada Belge Görüntülüme kısmına tıklamanız yeterli.

Bu adımların sonunda ödeme emri aslına ulaşmış bulunuyorsunuz.

Bu ödeme emirlerini hiç dikkate almayıp, okumamanız da tebliğ edilmemiş sayılmıyor, E-Tebligatlarınızın, tebligat tarihini izleyen 5.günün sonunda otomatik olarak tebliğ edilmiş sayılıyor ve hukuki süreçte diğer aşamaya geçilebiliyor. Ciddi bir borç yükü gördüğünüzde mutlaka vergi daireniz ya da bizimle temasa geçin.

Her ödeme emrinin alt kısmında yer alan ve hapis cezası dahil muhtemel yaptırım uyarılarını burada da dikkatinize sunarız.

Ödeme emrinde yer alan borçlardan bir kısmına dava açmanız halinde geri kalan kısma ilişkin kanuni işlemlere devam edileceği ve dava konusu yapılan borçlar hakkında mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde bunların da takibine devam edileceği,

Ön sayfada yer alan mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 55,58,60,111 ve 114 üncü maddeleri hükmüne göre;

a ) Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızın haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,

b ) Mal Bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağınız,

c ) Mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildiriminize uymadığı takdirde 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,

d ) Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgâh ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz takdirde elli güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağınız,

Tebliğ olunur.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page