top of page

7194 sayılı torba kanun ile gelen bazı önemli güncellemelerin özeti

7 Aralık 2019 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı torba kanun ile vergi yasalarındaki önemli bulduğumuz çeşitli güncellemelerin özeti aşağıdadır;

 • Kambiyo muamelelerinde (döviz alımında) binde bir olan vergi tutarı binde ikiye çıkartıldı. Madde 8 – 7 Aralık itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

 • Otellerde %2 konaklama vergisi uygulanacak. Madde 9 – 1 Nisan 2020 itibarı ile uygulanacak.

 • Çalışanlara verilen günlük yol ücretleri 10 TL’yi aşmadığı sürece doğrudan gider yazılabilecektir, kanunda bu ödemelerin belgeye dayandırılması gerektiği de belirtilmiştir. Madde 11 – 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe giriyor.

 • Kiralık araçların 5.500 TL üzerindeki kira bedelleri KKEG yapılacaktır, 2020 için de geçerli bu tutar, yeniden değerleme yapılmayacaktır. Oranlama yapılarak, 5.500 TL üzerine isabet eden KDV tutarının da KKEG yapılması gerekecektir. Şirkete alınan arabalarda ise limit 250.000 TL olup, ÖTV ve KDV için gider yazılabilecek en yüksek tutar 115.000 TL olup, bunların gider yazıldığı senaryoda amortismanı gider kabul edilecek araç değeri en fazla 135.000 TL olacaktır. ÖTV ve KDV indirim konusu yapılmayacaksa 250.000 TL üzerinden amortisman ayrılabileceği tabiidir. Bu tutarları aşan araç alımlarında aşan tutarların doğrudan KKEG yapılması gerekecektir. Madde 13 – 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe giriyor, şirketinize limitlere takılmadan 2019 sene sonuna kadar araç alabilirsiniz.

 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i gider yazılabilir. Buna araçlara ait tamir, akaryakıt giderleri de dahildir. Fatura üzerinde %70-%30 ayrımı yapılarak, %30’luk tutarın KKEG yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. %30’luk tutara isabet eden KDV’yi de indirim konusu yapamayacak ve KKEG olarak dikkate alacağınızı hatırlatırız. Madde 14 - 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe giriyor

 • Gelir vergisi tarifesinin 4.dilimini aşanlar artık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda. Yasa ile güncellenen vergi tarifesine göre yıllık kazancı 500.000 TL üzerinde olan ve %40’lık dilime ulaşan çalışanlar artık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda. Bir takvim yılında birden fazla işverende çalışan ve bir işverenden aldığı ücret gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine isabet ediyorsa, yine beyanname vermek zorunda kalacak çalışanlar. Madde 15 – 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe giriyor)

 • Avukatlar için, karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır. Madde 16 - 7 Aralık itibarı ile yürürlüğe girmiştir

 • Gelir vergisi tarifesi dört basamaklı olup %35’te son bulurken, güncelleme ile %40’lık beşinci dilim yürürlüğe girmiştir. 500.000 TL üzeri kazançlarda gelir vergisi oranı %40 olacaktır. Madde 17 – geriye dönük olarak 1 Ocak 2019 itibarı ile yürürlüğe girmiştir) Ücret gelirleri sadece 2019 için eski tarifeden, diğer kazançlar ise yeni vergi tarifesinden vergilenecektir.

 • Emlak Vergisi Kanununa getirilen ek madde ile 5.000.000 – 7.500.000 TL arası konutlara binde 3, 7.500.001 – 10.000.000 TL arası konutlara binde 6, 10.000.000 üzeri konutlara binde 10 (yani yüzde 1) vergi getirilmiştir. Değeri 1.000.000 TL olan 6 adet taşınmaz ise vergiye tabi değildir. Madde 32 - 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe giriyor.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page