top of page

Aylık Evrak Akışı

Her ay bittiğinde, izleyen ayın 10.gününe kadar aşağıdaki evrakları bize iletmenizi rica ederiz.

- Satış faturalarınız

- Alış faturalarınız

- Masraf formlarınız (Kasa fişleri ve belgesiz harcamalarınız için)

- Excel formatında banka hesap hareketleriniz

- Yaptığınız sözleşmeler

- E-Fatura kullanıyorsanız, bu tarihe kadar tüm faturalarınızı düzenlemiş olun.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page